PONTjó Apartmanház

 

Szálláshely Címe: 3529 Miskolc Szilágyi D. u. 54.

NTAK regisztrációs szám: MA22046473

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Azzal, hogy Ön belép a Pontjó Apartmanház területére és igénybe veszi szolgáltatásainkat, elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az abban foglalt Adatvédelmi tájékoztatót

 

Szerződő fél
Amennyiben az apartman foglalására vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szállásadónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szállásadó és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak.

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének igénybevételét.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

A Vendég megérkezése előtt személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles. Az apartmanban bejelentés nélkül senki sem lakhat. A személyazonosító okirat (személyi igazolvány vagy vezetői engedély és lakcímkártya, külföldi személy esetében útlevél) bemutatása az apartmanház számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. A bemutatott okmányokról az adatvédelmi szabályok betartásával a szolgáltató jogosult másolatot készíteni. A vendég azonosíthatóságának hiányában a szállásadói szolgáltatás az apartmanház részéről megtagadható.

A hatályos jogszabályok értelmében, 2021. szeptember 1-től apartmanunk a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles. A rögzítendő adatok: családi és utónév; születési családi és utónév; születés helye; születés ideje; vendég neme; állampolgárság; anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza); személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai; harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye. Az adatok rögzítéséhez érkezés előtt online minden szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személy (0 éves kortól) köteles az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatni. Az okmány bemutatásának hiányában az apartman köteles a szálláshely-szolgáltatást megtagadni. Jogszabály felhatalmazása alapján, mint szálláshely-szolgáltató az apartman jogosult és köteles elkérni minden vendég személyazonosító okmányát és a vendég köteles azt bemutatni.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja

A Vendég írásban vagy a weboldalon található foglalási naptárban leadott ajánlatkérésére a Szállásadó ajánlatot küld. 

A szerződés –megrendelés- akkor jön létre, amikor a Vendég részére a Szolgáltató által visszaigazolt ajánlatban szereplő összeget a Szolgáltató bankszámlájára átutalja. 

Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szállásadó ajánlati kötelezettsége megszűnik.

Minimális foglalási idő 2 éj

Az apartman csak annyi vendéget fogad ahány fekvő hely van. Ha mégis többen jelennek meg mint a visszaigazolásban szerepel, a foglalást töröljük és a szállás díja nem jár vissza! 

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. Az Apartmanban írásos bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

Lemondási és módosítási feltételek

Lemondást csak és kizárólag írásban fogadunk el!

Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
Legkésőbb 7 nappal a tervezett érkezés előtt: díjmentes
7 napon belül a tervezett érkezés előtt, vagy a vendég meg nem jelenése esetén: az első éjszaka szállásdíját kell megfizetni.

Amennyiben a szerződő fél az érkezési napon nem jelenik meg 20 óráig és ezt sem írásban sem telefonon nem jelzi, a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a szállás díja nem jár vissza!

Árak

Az apartmanok aktuális árai a weboldalon tekinthetők meg: pontjoapartman.hu

Az árak nem tartalmazzák az Idegenforgalmi Adót (IFA) 450.- Ft/fő/éj 18 éves kortól.

Idegen forgalmi adó a helyszínen érkezéskor fizetendő készpénzben (bankkártyás fizetési lehetőség nincs).

Fizetés módja

A Szállásadó általi írásban megküldött ajánlatban leírtak szerint.

Érkezés és távozás

Mivel az apartman házban nem működik állandó nyitva tartással rendelkező recepció, a szállást az érkezés napján 15.00 ás 20.00 óra között lehet elfoglalni, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni.

Korábbi érkezés, későbbi távozás

Korábbi érkezés, vagy későbbi távozás foglaltság függvényében, felár ellenében igényelhető. Kizárólag előzetes egyeztetés alapján.

Amennyiben a Vendég az apartman területét a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30-ig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat a további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

A szálláshely meghosszabbítása

Az apartman igénybevételének a Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges és a további szolgáltatás teljes díjának megfizetése mellett lehetséges.

Háziállat

A Szálláshely háziállatot nem fogad.

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt

– a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, kifogásolhatóan durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, hangoskodik.

– a Vendég fertőző betegségben szenved

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig pl. tovább foglalás, rongálásból eredő károk.

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.

Wi-fi szolgáltatás:

Az apartman házban Wi-fi rendszer működik, melynek használata ingyenes. 

A vendég a Wi-fi csatlakozás jelszavát az apartmanba való bejelentkezéskor kapja meg.

A Wi-fi használat során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az Apartman ház nem vállal felelősséget.  

A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére veszi igénybe.                                          

A Szerződő fél kötelezettségei

A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég  köteles az apartman házirendjét betartani, épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, szükségtelen zavarása nélkül használni!

Az Apartmanon belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű zenehallgatást, valamint a közösségi területeken lévő hangos zenélést, kiabálást, mulatozást.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a apartman házban és annak külön létesítményeiben, mint szauna ház, udvar. Amennyiben a gyermek egyedül tartózkodik az apartmanban bármilyen baleset, testi épségben történő érintő negatív változás a szülő felelőssége.

Apartmanjában minden Vendég saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. 

A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni tilos.

A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket a vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

Dohányzás

Az apartmanokban a dohányzás szigorúan tilos! Beleértve a lépcsőházat és a szaunaházat is!

A terasszal rendelkező apartmanjainkban a teraszon lehetséges a dohányzás.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, tilos a dohányzás, kivéve az arra kijelölt helyeken. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén 20.000,- Ft extra takarítási díjat számítunk fel.

Az apartman ház területén tűzgyújtás és nyílt láng használata Tilos!

Tűz esetén 105 vagy 112 telefonszámon a tűzoltókat, az üzemeltetőt, vagy tulajdonost kérjük haladéktalanul értesíteni.
A Vendég által hozott tűzijáték és egyéb engedélyköteles tevékenység az Apartman területén nem engedélyezett

Az apartmanház területére be nem vihető dolgok:

  • A hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített
   dolgok,
  • A hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek
   minősített anyagok,
  • Különösen drága, nagy értékű értéktárgy, műkincs, muzeális tárgy,
  • Tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • Hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • Ppszichotrop anyag,
  • Lőfegyver, lőszer.
  • Ha a vendég az apartmanház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, akkor azt az apartmanház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
  • Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az apartmanház kizárja.
 • A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az apartmanháznak.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége

Távozáskor a szállást olyan állapotban kell átadniuk, amilyenben az érkezésükkor volt: rendben és sértetlenül.

Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szállásadó vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, gyermeke vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

A vendég továbbá felelősséget vállal az apartman berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatára, állagának – beleértve a lépcsőház, udvar szauna ház- épségének megóvására, károkozás esetén annak megtérítésére.

Az apartmanokat átrendezni, továbbá berendezési és felszerelési tárgyait, beleértve törölközőket, plédeket, ágyneműt, konyhai gépeket, eszközöket, evőeszközöket az apartmanból kivinni tilos! 

 Érkezéskor és induláskor a szobákat megvizsgáljuk és az esetleges károk okozása esetén az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük!

Az apartman közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

Elutazáskor a Vendég köteles az apartman kulcsokat a szolgáltatónak leadni. Ennek elmulasztása, illetve elvesztése vagy megsemmisülése esetén az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük!

A szállásadónak joga van azonnali hatállyal az elszállásolási szerződést felbontania a következő esetekben:

 • ha a vendég a szálláshelyet nem megfelelően vette igénybe illetve a szálláshelyen további vendéget vagy vendégeket fogad
 • ha a vendég tapintatlan és helytelen viselkedésével megsértette az együttélés szabályait
 • más vendégek tulajdonát, erkölcsét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti
 • ha a vendég fertőző beteg és az ott tartózkodása alatt ápolásra szorul vagy más vendégek egészségét veszélyezteti

A Szállásadó kötelezettsége

A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen illetve a szálláshely kapcsolattartójánál, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szerződő fél jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe.

Ha a Vendégnek problémája van, a Szállásadót köteles hívni a visszaigazolásban vagy a weboldalon található telefonszámon.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

A Szállásadó kártérítési felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan káreseményekre, amelyek vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. 

Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az Apartman és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem vállal felelősséget 

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a Szaunaház területe rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása okán elrendelt karbantartás idejére használata korlátozott vagy nem megengedett.

Az apartman wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.

Parkolás:

 • A szállóvendégek az apartmanház parkolóját térítésmentesen használhatják, apartmanonként 1 parkoló biztosított.
 • A vendég a másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

Titoktartás, Adatvédelmi tájékoztató

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szálláshely közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek szabályainak megfelelően eljárni.

Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez. Az apartmanház lépcsőházában, illetve az zárt udvaron kamerarendszer működik, videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

 

 Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket, továbbá az abban foglalt Adatvédelmi Szabályt, Házirendet a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Vendégünknek!

PONTjó Apartman