A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

A Vendég megérkezése előtt személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles. Az apartmanház területén bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A személyazonosító okirat (személyi igazolvány vagy vezetői engedély és lakcímkártya, külföldi személy esetében útlevél) bemutatása a panzió számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. A bemutatott okmányokról az adatvédelmi szabályok betartásával a szolgáltató jogosult másolatot készíteni. A vendég azonosíthatóságának hiányában a szállásadói szolgáltatás az apartmanház részéről megtagadható.

A hatályos jogszabályok értelmében, 2021. szeptember 1-től apartmanunk a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles. A rögzítendő adatok: családi és utónév; születési családi és utónév; születés helye; születés ideje; vendég neme; állampolgárság; anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza); személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai; harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye. Az adatok rögzítéséhez érkezés előtt online minden szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személy (0 éves kortól) köteles az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatni. Az okmány bemutatásának hiányában az apartman köteles a szálláshely-szolgáltatást megtagadni. Jogszabály felhatalmazása alapján, mint szálláshely-szolgáltató az apartman jogosult és köteles elkérni minden vendég személyazonosító okmányát és a vendég köteles azt bemutatni.